Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Tượng chân dung

tượng chân dung CD005-DAT

Điêu khắc tượng chân dung, tượng thờ cúng ông bà

Trong xu thế hội nhập phát triển, nhu cầu của con người đòi hỏi ngày càng cao, hòa chung trong nhịp sống phát triển đó 1 nhu cầu mới ra đời. Đó là nhu cầu tạc tượng chân dung, bán thân bố mẹ ông bà tổ tiên sử dụng trong việc thờ cúng tâm linh, chơi trong gia đình…