Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Tượng phật