Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Phù điêu PD010-NOI

Phù điêu nội thất PD010-NOI

SKU: PD010-NOI

Ý nghĩa tác phẩm

Phù điêu thầy giảng đạo

Mô tả tác phẩm

Chất liệu Đất
Chiều cao 1,5 m
Mầu Xám
<< trở lại với sản phẩm