Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Phù điêu PD018-NGT

phù điêu ngoại thất PD018-NGT

SKU: PD018-NGT

Ý nghĩa tác phẩm

Phù điêu họa tiết

Mô tả tác phẩm

Chất liệu Đất
Chiều cao 1,8
Mầu Xám
<< trở lại với sản phẩm