Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Phù điêu PD023-NGT

phù điêu ngoại thất PD023-NGT

SKU: PD023-NGT

Ý nghĩa tác phẩm

Phù điêu cổ Ai Cập

Mô tả tác phẩm

Chất liệu Đất
Chiều cao 1,5
Mầu Xám
<< trở lại với sản phẩm