Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Phù điêu PD025-NGT

phù điêu ngoại thất PD025-NGT

SKU: PD025-NGT

Ý nghĩa tác phẩm

Phù điêu ao sen

Mô tả tác phẩm

Chất liệu Đất
Chiều cao 1,8
Mầu Xám
<< trở lại với sản phẩm