Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Phù điêu PD029-NGT

phù điêu ngoại thất PD029-NGT

SKU: PD029-NGT

Ý nghĩa tác phẩm

Phù điêu hoa văn

Mô tả tác phẩm

Chất liệu Đất
Chiều cao 40
Mầu Xám
<< trở lại với sản phẩm