Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Phù điêu PD030-NGT

phù điêu ngoại thất PD030-NGT

SKU: PD030-NGT

Ý nghĩa tác phẩm

Phù điêu con nghê

Mô tả tác phẩm

Chất liệu Đất
Chiều cao 80
Mầu Xám
<< trở lại với sản phẩm