Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Tượng đất CD008-DAT

Tượng chân dung chất liệu đất CD008-DAT

SKU: CD008-DAT

Ý nghĩa tác phẩm

Tượng chân dung bằng chất liệu đất

Mô tả tác phẩm

Chất liệu Đất
Chiều cao 50 cm
Mầu Vàng đất
<< trở lại với sản phẩm