Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
0974640740
dieukhacchandung@gmail.com

Tượng đất CD013-DAT

Tượng chân dung bằng vật liệu đất CD013-DAT

SKU: CD013-DAT

Ý nghĩa tác phẩm

Tượng chân dung bằng đất

Mô tả tác phẩm

Chất liệu Đất
Chiều cao 80
Mầu Vàng đất
<< trở lại với sản phẩm